Rozstrzygniecie: zbrodnia czy wypadek

Kłamstwo to nie to samo co przestępstwo.

Zbrodnia czy wypadek. W tej sprawie od lat żyją obok siebie dwa wykluczające się kłamstwa i dwie wykluczające się prawdy. Hektary tekstów o prawdziwości jednej wersji są wyszydzane i traktowane jako kłamstwa przez drugą stronę. Roztrząsanie sporu na poziomie wzajemnych kłamstw nie przyniosło rozstrzygnięcia.

Dla zakończenia sporu konieczne jest przejście z poziomu kłamstw na poziom przestępstwa i dowodów. Umożliwia to zabieg z wprowadzeniem trzeciego elementu. Obiektywnego STANU FAKTYCZNEGO – swojego rodzaju wzorca

Zabieg pozwala uniknąć wzajemnej konfrontacji dwóch wykluczających się wersji. Porównaniu poddane zostaną, każda wersja z osobna z wzorcem. Wersja niepasującą będzie tą fałszywą. Zamiast bełkotu o kłamstwach pojawią się konkretne dowody przestępstwa. Takiego zabiegu nikt wcześniej nie zastosowywał.

Faza ostatnich sześciu sekund lotu obejmuje wszystkie trzy elementy. Opisy zbrodni i wypadku oraz  jeden twardy dowód jako stan faktyczny. Do zrozumienia oceny i jej wyników nie jest konieczna wiedza o badaniu katastrof lotniczych. Nie potrzeba wraku ani odkrywania trumien. Zastosowane do oceny dowody pochodzą z akt sprawy. Warunki do obiektywnej oceny są spełnione.

Przyczyna bezpośrednia i przyczyny pośrednie

Bezpośrednią przyczyną katastrofy jest zdarzenie, po którym piloci stracili kontrolę nad samolotem. Wszystkie inne wcześniejsze zdarzenia, są ciągiem przyczyn pośrednich. Po każdym z nich piloci nie tracili kontroli nad tupolewem. Różnica jest istotna. Nie można mieszać rożnych przyczyn. Prowadzi to do nieporozumień.

Stan faktyczny
ślad lotu Tu-154 na ziemi

Tu-154 pozostawił na ziemi ŚLADTworzą go liczne drzewa. Złamane i przycięte. Ślad opisuje precyzyjnie dwie informacje: o wysokość lotu i o obrocie Tu-154 po odcięciu skrzydła. Przycięte drzewa zostały dokładnie opisane. W Internecie znajduje się liczna dokumentacja zdjęciowa.

Toru lotu i przycięte drzewa. Ostatnie sześć sekund lotu.

Przycięte drzewa przed brzozą.

Równo przycięte drzewa przed brzozą. 77 metrów 1 sekunda lotu.

Przed brzozą, w prawym dolnym rogu widoczna jest kępa białych brzózek. Przycięta na wysokości ~3,2 metra. Przycięte drzewa do pnia złamanej brzozy tworzą linię prostą. Wskazują wznoszący się tor lotu równo na wysokości złamanego pnia brzozy.

Dowód wysokości lotu przy odcięciu skrzydła

Odcięcie skrzydła na wysokości złamanego pnia brzozy.

Prawe zdjęcie przedstawia kępę przyciętych brzózek z poprzedniej fotografii. Ważnym jest lewe zdjęcie. Drzewa przycięte równo pod kątem 16 stopni przy ulicy Gubenko. Oddalone od brzozy o długość Tu-154.

Dowód obrotu po odcięciu skrzydła

Obrót samolotu po odcięciu skrzydła.

Drzewa dowodzą obrotu samolotu po odcięciu skrzydła. Równo przycięte gałęzie pod narastającymi kątami. Od 16 stopni przy ulicy Gubenko (prawe zdjęcie). Do 120 stopni nad ulicą Kutuzowa. Na 2 sekundy przed upadkiem (lewe zdjęcie).

Zrozumiały dla każdego jeden obiektywny dowód – przycięte drzewa świadczą ponad wszelką wątpliwość o dwóch faktach:

  • Skrzydło odcięte zostało na wysokości złamanego pnia brzozy (~5 metrów).
  • Tu-154 po odcięciu skrzydła dokonał obrotu  „na plecy”. Nad ulicą Kutuzowa leciał obrócony o 120 stopni.

Nie można zignorować i zamieść pod dywan kluczowego prostego dowodu – kilkudziesięciu drzew.


Każda wersja inna niż wynikająca z przyciętych drzew, wynikająca ze STANU FAKTYCZNEGO – JEST FAŁSZERSTWEM.


Rozstrzygnięcie

Wersja wypadku

Ustalenie Komisji Państwowej (Millera) z 2011 roku: Końcówka skrzydła odcięta została przez uderzenie w brzozę. Samolot po odcięciu skrzydła dokonał obrotu „na plecy” ze skrętem w lewo. Piloci nie mogli zapobiec katastrofie. Wersja jest spójna ze  STANEM FAKTYCZNYM, z przyciętymi drzewami.

Wersja zbrodni wg Kaczyńskiego i jego ekspertów

Podstawą oceny są publikacje ekspertów Kaczyńskiego, i tak: Skrzydło odcięte zostało mikro wybuchami kilkadziesiąt metrów nad brzozą. Piloci zachowali kontrolę nad samolotem po odcięciu skrzydła. Wersja zbrodni wg Kaczyńskiego i jego ekspertów jest sprzeczna ze STANEM FAKTYCZNYM

Dowody: Dwa drzewa wystarczają do wykluczenia wersji Kaczyńskiego

Poniżej dwa dowody wersji zbrodni. Fragmenty z prezentacji MON zostają porównane z odpowiednim przyciętym drzewem.

Sfałszowana wysokość lotu. Odcięcie skrzydła mikro wybuchami wysoko nad brzozą.
Sfałszowany przelot na ulicą Kutuzowa – ponad drzewami, bez obrotu.
Topola przy ulicy Kutuzowa w mapach Google Steet View. Dowód fałszerstwa dzisiaj.

Wystarczają dwa z kilkudziesięciu przyciętych drzew. Wykluczają zbrodnię jako przyczynę katastrofy.
RAZ NA ZAWSZE!

Prosty dowód – przycięte drzewa – kończą spór zbrodnia czy wypadek.
RAZ NA ZAWSZE!

 


Zorganizowane przestępstwo.
Gra śmiercią brata

Jarosław Kaczyński wyznaczał publicznie kierunki działań swoim ekspertom. Narzucał publicznie czynności organom ścigania. Mógł przerwać przestępczy proceder. Działając wspólnie i w porozumieniu tworzyli zorganizowaną grupę. Wynikiem ich działań jest czyn karalny – źródło monstrualnego hejtu skierowanego w ofiary katastrofy.


Jarosław Kaczyński popełnił przestępstwo z art 212 KK. Rozpowszechniał świadomie nieprawdę o zbrodni pilotów jako sposobie śmierci Prezydenta RP. Świadczą o tym dowody w aktach prokuratury.

 


Źródłem wszystkich dowodów są dostępne publikacje dwóch wersji katastrofy, dwóch zespołów ekspertów. Większość zdjęć pochodzi z publicznej kolekcji z konta Google Siergieja Amielina. Z tej kolekcji eksperci Kaczyńskiego wybrali tylko dwa pasujące do wersji zbrodni. Pominęli wszystkie wykluczające zbrodnię.


W obronie pilotów – katastrofa z perspektywy dowódcy, czyli tajemnice czarnych skrzynek.
kliknij tu