Dowody rozstrzygające spór.


Ważne zastrzeżenie. Można ignorować dowody wskazujące, że zamach to lipa wyssana z palca przez jednego faceta i wciśnięta jednemu draniowi. Roztrząsanie sporu: zamach czy wypadek, gdy zamach to wymysł, jest bezprzedmiotowe, zwłaszcza jeżeli robi to autor zmyślonej zbrodni.

Dlatego dla totalnych sceptyków, że sam wymyśliłem zamach / zbrodnię proponuję przyjęcie dowodów sześciu fałszerstw, które są podstawą wersji z wybuchami Kaczyńskiego, za rzecz godną porównania ze stanem fatycznym. Poniżej ocena faktów i dowodów dwóch wersji katastrofy, dwóch zespołów ekspertów, potraktowane z jednakową powagą.

Prędzej czy później u sceptyka musi się pojawić pytanie skąd ja to wszystko wiem, skoro nikt inny do tego nie doszedł. Dobrze jest przy czytaniu poniższego tekstu mieć w świadomości fakt, że poniższą ocenę przeprowadza autor zmyślonej fabuły zbrodni / zamachu posuniętej Kaczyńskiego. Jedyny ekspert od zbrodni jako przyczyny śmierci brata. Autor kitu zamachowego. Trudno nie być ekspertem tego co się samemu wymyśliło.


Kłamstwo to nie to samo co przestępstwo

Zbrodnia czy wypadek. W tej sprawie od lat żyją obok siebie dwa wykluczające się kłamstwa i dwie wykluczające się prawdy. Hektary tekstów o prawdziwości jednej wersji są wyszydzane i traktowane jako kłamstwa przez drugą stronę. Roztrząsanie sporu na poziomie wzajemnych kłamstw nie przyniosło rozstrzygnięcia.

Tylko nowe podejście do materiału dowodowego umożliwiało zakończenia sporu. Konieczne stało się przejście z poziomu kłamstw czyli bełkotu na poziom przestępstwa i dowodów. Umożliwia to zabieg z wprowadzeniem trzeciego elementu. Obiektywnego STANU FAKTYCZNEGO – swojego rodzaju wzorca.

Zabieg taki pozwala uniknąć wzajemnej konfrontacji dwóch wykluczających się wersji. Porównaniu poddany zostanie wzorzec z każda wersją z osobna. Wersja niepasującą do wzorca będzie tą fałszywą. Zamiast bełkotu o kłamstwach pojawią się konkretne dowody rozbieżności i przestępstwa. Takiego zabiegu nikt wcześniej nie zastosowywał.

Faza ostatnich sześciu sekund lotu obejmuje wszystkie trzy elementy. Opisy zbrodni i wypadku oraz jeden twardy dowód – dziesiątki przyciętych drzew nadających się na wzorzec stanu faktycznego toru lotu. Do zrozumienia oceny i jej wyników nie jest konieczna wiedza o badaniu katastrof lotniczych. Nie potrzeba wraku ani odkrywania trumien. Zastosowane do rozstrzygnięcia dowody pochodzą z akt sprawy. Warunki do obiektywnej oceny są spełnione.

Przyczyna bezpośrednia i przyczyny pośrednie

Bezpośrednią przyczyną katastrofy jest zdarzenie, po którym piloci stracili kontrolę nad samolotem. Wszystkie inne wcześniejsze zdarzenia, są ciągiem przyczyn pośrednich. Po każdym z nich piloci nie tracili kontroli nad tupolewem. Różnica jest istotna. Nie można mieszać rożnych przyczyn. Prowadzi to do nieporozumień.

Stan faktyczny
Ślad lotu Tu-154 na ziemi

Ślad lotu Tu-154 na ziemi. Tu-154 pozostawił na ziemi ŚLAD. Tworzą go liczne drzewa. Złamane i przycięte. Ślad opisuje precyzyjnie dwie informacje: O wysokość lotu i o obrocie Tu-154 po odcięciu skrzydła. Przycięte drzewa zostały dokładnie opisane. W Internecie znajduje się liczna dokumentacja zdjęciowa.

Toru lotu i przycięte drzewa. Ostatnie sześć sekund lotu.

Przycięte drzewa przed brzozą.

Równo przycięte drzewa przed brzozą. 77 metrów 1 sekunda lotu.

Przed brzozą, w prawym dolnym rogu widoczna jest kępa białych brzózek. Przycięta na wysokości ~3,2 metra. Przycięte drzewa do pnia złamanej brzozy tworzą linię prostą. Wskazują wznoszący się tor lotu równo na wysokości złamanego pnia brzozy.

Dowód wysokości lotu przy odcięciu skrzydła

Odcięcie skrzydła na wysokości złamanego pnia brzozy.

Prawe zdjęcie przedstawia kępę przyciętych brzózek z poprzedniej fotografii. Ważne jest jednak lewe zdjęcie. Drzewa przycięte równo pod kątem 16 stopni przy ulicy Gubenko. Oddalone od brzozy o długość Tu-154. Trzy drzewa w sposób spójny dowodzą wysokości lotu w chwili odcięcia skrzydła – wysokość złamanego pnia brzozy!

Dowód obrotu po odcięciu skrzydła

Obrót samolotu po odcięciu skrzydła.

Drzewa dowodzą obrotu samolotu po odcięciu skrzydła. Równo przycięte gałęzie pod narastającymi kątami. Od 16 stopni przy ulicy Gubenko (prawe zdjęcie). Do 120 stopni nad ulicą Kutuzowa, na 2 sekundy przed upadkiem (lewe zdjęcie).

Zrozumiały dla każdego jeden obiektywny dowód – przycięte drzewa świadczą ponad wszelką wątpliwość o dwóch faktach:

 • Skrzydło odcięte zostało na wysokości złamanego pnia brzozy (~5 metrów).
 • Tu-154 po odcięciu skrzydła dokonał obrotu  „na plecy”. Nad ulicą Kutuzowa leciał obrócony o 120 stopni.

Nie można zignorować i zamieść pod dywan kluczowego prostego dowodu – kilkudziesięciu drzew.


Każda wersja inna niż wynikająca z przyciętych drzew, wynikająca ze STANU FAKTYCZNEGO – JEST FAŁSZERSTWEM.


Rozstrzygnięcie

Wersja wypadku

Ustalenie Komisji Państwowej (Millera) z 2011 roku: Końcówka skrzydła odcięta została przez uderzenie w brzozę. Samolot po odcięciu skrzydła dokonał obrotu „na plecy” ze skrętem w lewo. Piloci nie mogli zapobiec katastrofie. Wersja jest spójna ze  STANEM FAKTYCZNYM, z przyciętymi drzewami.

Wersja zbrodni wg Kaczyńskiego i jego ekspertów

Podstawą oceny są publikacje ekspertów Kaczyńskiego, i tak: Skrzydło odcięte zostało mikro wybuchami kilkadziesiąt metrów nad brzozą. Piloci zachowali kontrolę nad samolotem po odcięciu skrzydła. Wersja zbrodni wg Kaczyńskiego i jego ekspertów jest sprzeczna ze STANEM FAKTYCZNYM

Dowody: Dwa drzewa wykluczają wersję Kaczyńskiego

Poniżej dwa dowody wersji zbrodni. Fragmenty z prezentacji MON zostają porównane z odpowiednim przyciętym drzewem.

Sfałszowana wysokość lotu. Odcięcie skrzydła mikro wybuchami wysoko nad brzozą.
Sfałszowany przelot na ulicą Kutuzowa – ponad drzewami, bez obrotu.

Topola

Topola przy ulicy Kutuzowa w mapach Google Steet View. Dowód fałszerstwa dzisiaj.

Wyjątkowy sposób przycięcia topoli w symulacji zobacz tu. Topola – dowód  dzisiaj, obejrzyj w mapach Google Street View zobacz tu.


Wystarcza jedno z kilkudziesięciu przyciętych drzew… i nie jest nim słynna brzoza. Topola wyklucza zbrodnię jako przyczynę katastrofy i rozstrzyga spór dzielący Polaków.
RAZ NA ZAWSZE!


Pozostałe części:

  • W OBRONIE PILOTÓWkatastrofa z perspektywy dowódcy, czyli tajemnice czarnych skrzynek.
   kliknij tu
  • Wszystkie dowody i raporty w formacie PDF,
   do pobrania tu

   Wszystkie części dostępne również z poziomu menu.