..Fałszerstwa

Media i ikony dziennikarstwa, za nimi opinia publiczna, tkwią od lat w niewiedzy o oficjalnej zmodyfikowanej wersji zbrodni jako przyczyny katastrofy.

Po fazie “puszek i parówek”, nienadającej się do rzeczowej oceny, powstała ostateczna wersja zbrodni ze strefą siedmiu eksplozji (ostatnie 6 sekund lotu). Jej dokładny opis w oficjalnych publikacjach, umożliwił merytoryczne porównanie rozbieżności fazy lotu w wersji zbrodni z taką samą fazą w wersji wypadku. Wyniki porównania pozwoliły na rozstrzygnięcie sporu: zbrodnia czy wypadek. Niewielki wysiłek intelektualny każdego, zwłaszcza opiniotwórczych mediów, pozwoli oczyścić przestrzeń publiczną z źródła nękającej nas od lat, sztucznie podsycanej wzajemnej wrogości.

Rozstrzygnięcie sporu, wiąże się nierozerwanie z wykazaniem sześciu fałszerstw sprawcy winnego największego podziału społecznego. Materiał dowodowy fałszerstw pochodzi z akt Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście (Sygn. akt PR 2 DS. 368. 2018. HL).

Nie trzeba być ekspertem aby po głębszym zastanowieniu przyjąć za bezpośrednią przyczynę katastrofy zdarzenie po którym piloci stracili kontrolę nad samolotem. Wszystkie inne zdarzenia i przyczyny, po których piloci mieli kontrolę nad samolotem są przyczynami pośrednimi o różnej wadze i wpływie na przyczynę bezpośrednią.

Przykładem jest zdarzenie z dziewiątej sekundy przed katastrofą, kiedy to niespodziewanie dla załogi, Tu-154 znalazł się 15 metrów nad ziemią. Samolot był w pełni sprawny. Załoga miała nad nim kontrolę. Dowódca w tych okolicznościach poderwał samolot, który zareagował wolno ale prawidłowo. Wyrównał lot i rozpoczął wznoszenie.

Ilustracja 1. Dowód nr 19 w aktach prokuratury. Pośrednia przyczyna katastrofy – znalezienie się samolotu 15 metrów nad ziemią.

Fakt znalezienie się Tu-154 tuż nad ziemią, przypisywany jest nieprawdziwie, bezmyślnie lub celowo, zejściu pilotów za nisko dla podjęcia próby lądowania we mgle. Taki fałsz po stronie wersji wypadku jest przedmiotem drugiej teorii spiskowej wymierzonej w pilotów. Wątek ten będzie przybliżony w czwartej części cyklu pt. W obronie pilotów.


Wg Raportu Komisji Państwowej (Millera) bezpośrednią przyczyną uderzenia Tu-154 w ziemię była utrata siły nośnej w lewym skrzydle w wyniku odcięcia końcówki skrzydła (6 metrów), spowodowanej uderzeniem w przeszkodę przy szybkości ~280 km/godz:

Cytat z Raportu:  „Powstałe, na skutek utraty końcówki lewego skrzydła, niezrównoważenie siły nośnej nie było możliwe do skorygowania wychyleniem lotki prawego skrzydła. Zapoczątkowało to obrót samolotu”. Skutkiem była niekontrolowana faza lotu z „obrotem na plecy” (ostatnie 5 sekund po odcięciu skrzydła).

Zrozumiałym dla każdego dowodem opisującym precyzyjnie pozycję Tu-154 tuż po odcięciu skrzydła, są równo przycięte drzewa pod kątem 16 stopni przy ulicy Gubenko.

Ilustracja 2. Dowód nr 10 w aktach prokuratury. Drzewa przy ulicy Gubenko zinwentaryzowane w załączniku Komisji, w tabeli przeszkód terenowych na pozycji nr 6.

Sposób przyciętych drzew świadczy jednoznacznie o początku obrotu oraz wysokości lotu (~ 9 metrów) nad ulicą Gubenko. Drzewa rosły oddalone o długość samolotu (~50 metrów) od złamanej wcześniej brzozy. Fakt ten dowodzi w sposób spójny przelotu Tu-154 w tej fazie lotu nad brzozą oraz nad ulicą Gubenko na wysokości kilku metrów. Gdy przód Tu-154 był przy ulicy Gubenko kilka metrów nad terenem, tył samolotu nie mógł być kilkadziesiąt metrów w miejscu pnia złamanej brzozy. Nie trzeba być ekspertem aby zrozumieć znaczenie dowodowe drzew przy ulicy Gubenko.

Wg sfałszowanej wersji zbrodni, tył i przód samolotu był kilkadziesiąt metrów nad brzozą i nad ulicą Gubenko:

Ilustracja 3. Dowód nr 17 w aktach prokuratury. Kadr z prezentacji MON (IV-2017). Fałszerstwo toru lotu.

Liczne równo przycięte drzewa pod różnymi kątami, są jak „odcisk palca” na miejscu katastrofy, pozostawiony przez nisko lecący Tu-154. Kilkadziesiąt przyciętych drzew to niewygodny dowód fałszerstwa – wyklucza wersję zbrodni.

Za ulicą Gubenko postępował szybki obrót Tu-154 „na plecy”. Samolot przycinał kolejne drzewa pod narastającym kątem. Po mniej niż 3 sekundach samolot przeleciał nad ulicą Kutuzowa. Do uderzenia w ziemię za ulicą Kutuzowa, pozostało mniej niż 2 sekundy.

Ilustracja 4. Dowód nr 18 w aktach prokuratury. Dwie wykluczające się wersje przelotu nad ulicą Kutuzowa. Dowód fałszerstwa wersji zbrodni z przelotem nad drzewami.

Na powyższej ilustracji, po prawej stronie widnieje zdjęcie topoli z przyciętymi gałęziami pod kątem 120 stopni. Po lewej, wersja zbrodni – lot bez obrotu, wysoko nad topolą i ulicą Kutuzowa.

Dwa kadry z oficjalnej prezentacji MON, ilustrują przebieg katastrofy wg wersji zbrodni. Dowodzą sfałszowania całej fazy lotu od odcięcia skrzydła. Sprawca i jego eksperci, musieli przypisać pilotom kontrolowany lot poziomo ponad drzewami. Przycięte drzewa przy ulicy Gubenko oraz przy ulicy Kutuzowa, potwierdzają fałszerstwa i wrobienie w misję samobójczą pilotów. Nie trzeba być ekspertem aby rozumieć prawdę nie do podważenia:

Samolot nie mógł lecieć przez 5 sekund jednocześnie obrócony i nieobrócony.

Podsumowanie – rozstrzygnięcie sporu.

Dla wykazania sfałszowania wersji zbrodni wystarcza ostatecznie tylko jedna topola przy ulicy Kutuzowa. Charakterystyczna topola przycięta przez Tu-154 pod kątem 120 stopni rozstrzyga wieloletni spór – zbrodnia czy wypadek. Dowody fałszu wersji zbrodni i winy sprawcy największego podziału Polaków są zrozumiałe i nie do podważenia.

Ilustracja 5. Dowody nieprawdziwego rozpowszechniania zbrodni jako przyczyny śmierci brata: Z zimnym wyrachowaniem na konferencjach, czy też w emocjach w Sejmie – są nie do podważenia.

Nie potrzeba wraku ani odkrywania trumien aby definitywnie oczyścić z przedwyborczej przestrzeni publicznej źródło podziału społecznego – spiskową teorię zbrodni z wybuchami jako bezpośrednią przyczyną katastrofy. 

W ostatnich dwóch częściach cyklu ujawnione zostaną dowody wykreowania dwóch teorii spiskowych, których twórcy i wyznawcy bezczeszczą pamięć ofiar katastrofy – Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i pilotów – oficerów Sił Powietrznych RP.

Ryszard Lendas

Lipiec 2019


Pozostałe części: