5. Odrażające zło

Kulisy przypisania pilotom zbrodni.
To brat zrobił bratu!

Dowody sześciu fałszerstw wątku kryminalnego to cząstka nikczemności sprawcy winnego zbezczeszczenia pamięć własnego brata. Głębię odrażającego draństwa ujawniają nieznane dowody skrajnie niemoralnych czynów i zachowań, które wykluczają ich sprawcę z przestrzeni publicznej.

Źródłem dowodów zrzucających maskę umęczonego traumą cierpiętnika, jest nieznana korespondencja Brudzińskiego do Macierewicza. Kaczyńskiego obciąża zawarty w niej, adresowany do niego tekst z fikcyjnym Scenariuszem zamachu. Kaczyński był pierwszą osobą, która pozyskała zmyślone pomysły wykorzystane skwapliwie do sfałszowania przebiegu katastrofy i przypisania pilotom zbrodni jako przyczyny śmierci brata. Stworzony w ten sposób mit męczeństwa brata posłużył do zaplanowanej gry śmiercią najbliższej osoby dla zaspokojenia niepohamowanej żądzy władzy. Dowody z korespondencji partyjnej PiS-u potwierdzają nieprawdopodobnie nikczemne zachowania sprawcy.

Ciąg dalszy w przygotowaniu. Przewidywana publikacja po wakacjach.


Film również po wakacjach