3 Fałszerstwa

Media i ikony dziennikarstwa, za nimi opinia publiczna, tkwią od lat w niewiedzy o oficjalnej zmodyfikowanej wersji zbrodni jako przyczynie katastrofy.

Po fazie “puszek i parówek”, nienadającej się do rzeczowej oceny, powstała ostateczna wersja zbrodni ze strefą siedmiu eksplozji (ostatnie 6 sekund lotu). Jej dokładny opis w oficjalnych publikacjach, umożliwił merytoryczne porównanie rozbieżności fazy lotu w wersji zbrodni z taką samą fazą w wersji wypadku. Wyniki porównania pozwoliły na rozstrzygnięcie sporu: zbrodnia czy wypadek. Niewielki wysiłek intelektualny każdego, zwłaszcza opiniotwórczych mediów, pozwoli oczyścić przestrzeń publiczną z źródła nękającej nas od lat, sztucznie podsycanej wzajemnej wrogości.

Rozstrzygnięcie sporu, wiąże się nierozerwanie z wykazaniem sześciu fałszerstw sprawcy winnego największego podziału społecznego. Materiał dowodowy fałszerstw pochodzi z akt Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście (Sygn. akt PR 2 DS. 368. 2018. HL).

Ciąg dalszy w przygotowaniu. Przewidywana publikacja po wakacjach.