Teorie spiskowe

TEORIE SPISKOWE O CECHACH
PRZESTĘPCZYCH WYMIERZONE
W OFIARY KATASTROFY

Kilka źródeł materiału dowodowego odsłania pospolite fałszerstwa z jednej strony i bełkot medialny o cechach przestępczych z drugiej strony sporu. Dwie teorie spiskowe wymierzone w pilotów, noszą znamiona przestępczego hejtu. Szczują nas wzajemnie na siebie i na ofiary katastrofy.

Materiał rozstrzygający spór dotyczący katastrofy lotniczej, skierowany jest do osób bez fachowego przygotowania lotniczego. Przygotowałem krótki film o elementarnej kwestii dotyczącej bezpośredniej przyczyny katastrofy Tu-154. Film wyjaśnia dlaczego stutonowy samolot unosi się w powietrzu, a bez części skrzydła obraca się „na plecy” – wbrew woli pilotów.

Film. 

Teorie spiskowe a katastrofa Tu-154.

Była katastrofa dużego samolotu pasażerskiego, w której po utracie z nim kontaktu nie znaleziono żadnych szczątków. W dobie śledzenia wszystkiego przez wszystkich, mimo międzynarodowej współpracy i woli wyjaśnienia przyczyny zaginięcia samolotu, nie udało się wyjaśnić tragedii ani odnaleźć wraku. Snucie teorii spiskowych było tu uprawnione.

Była też katastrofa w której źródłem wiedzy o tragedii były fragmenty wraku wydobyte z głębin morskich. Nie trzeba być ekspertem aby zdawać sobie sprawę ze znaczenia rekonstrukcji wraku w tym przypadku.

W katastrofie Tu-154 odtworzone zostały zapisy z wszystkich rejestratorów, łącznie z nagraniami z kabiny pilotów. Był też polski rejestrator, który został odczytany w Polsce bez ingerencji Rosjan. Utrwalona została dokumentacja zdjęciowa śladu wysokości lotu i obrotu samolotu w postaci dziesiątków przyciętych drzew przez Tu-154. Rola wraku w ustaleniu bezpośredniej przyczyny katastrofy Tu-154 nie ma kluczowego znaczenia. Sprowadzenie wraku, jest sprawą ważną, ale nierozstrzygającą.

Eksperci Komisji Państwowej (Millera) wraz z Polską Inspekcją Pirotechniczną zbadali miejsce katastrofy, szczątki i fragmenty wraku w Rosji. Mieli nieskrępowany dostęp do wszystkich miejsc i szczątków. Nie znaleźli śladów użycia materiałów wybuchowych, np. na krawędziach końcówki skrzydła, rzekomo odciętej wybuchami. W konfrontacji z innymi faktami i dowodami, Komisja wykluczyła zamach / zbrodnię jako przyczynę katastrofy.

Brak śladów materiałów wybuchowych na tysiącach szczątków i fragmentach samolotu jest faktem. Odkrywanie trumien w tych okolicznościach nie mogło dostarczyć dowodu na wybuchy. Ślady materiałów wybuchowych nie mogły pojawić się tylko na ciałach ofiar omijając szczątki samolotu.

W katastrofie Tu-154 snucie teorii spiskowych jest nieuprawnione, zwłaszcza przez ekspertów lub publicystów opisujących katastrofę. Powszechnie dostępne publikacje opisujące teorie spiskowe dowodzą czynów noszących znamiona działań przestępczych, o których powiadomiona została Prokuratura Krajowa. 

Źródła materiału dowodowego.

Materiał dowodowy z różnych źródeł pozwolił wykazać fałsz dwóch teorii spiskowych oraz rozstrzygnąć spór o bezpośrednią przyczynę katastrofy. Przebieg zdarzeń z ostatnich 24 sekund lotu, od znalezienia się Tu-154 na bezpiecznej wysokości 100 merów nad linią poziomu pasa lotniska, obejmuje zdarzenia opisywane w dwóch teoriach spiskowych wymierzonych w pilotów.

Kluczem do nieznanej powszechnie prawdy o katastrofie jest wiedza zawarta w nieznanym powszechnie załączniku do Raportu Komisji Państwowej (Millera) pt. Profil podejścia do lądowania (Dowód nr 1 w aktach prokuratury). Profil jest graficznym zestawieniem danych z wszystkich rejestratorów. Posiadam wiedzę i umiejętności pozwalające przybliżyć w przystępny sposób tajemnice czarnych skrzynek. Gruntowna znajomość i wiedza o kluczowych faktach i dowodach dwóch wersji katastrofy pozwala – na potrzeby niniejszego wstępu – sprowadzić dowody wykluczające dwie teorie spiskowe do pojedynczych dwóch dowodów zrozumiałych dla każdego.

Topola przy ulicy Kutuzowa.

Oficjalne publikacje teorii zbrodni z wybuchami, opisują przelot samolotu w strefie zbrodni (ostatnie sześć sekund), ponad wszystkimi drzewami bez obrotu Tu-154. Samolot na 1,6 sekundy przed uderzeniem w ziemię przelatywał nad wyjazdem z parkingu przy ulicy Kutuzowa. Rośnie tam do dzisiaj charakterystyczna topola z gałęziami przyciętymi równo pod kątem 120 stopni. Sposób przycięcia wyklucza wersję zbrodni z lotem poziomo, wysoko nada topolą. Topola sama jedna wystarcza do rozstrzygnięcia sporu o przyczynę katastrofy.

Samolot nie mógł lecieć jednocześnie obrócony i nieobrócony.

Ilustracja 1. Dowód nr 18 w aktach prokuratury. Wyklucza wersję zbrodni wg sprawcy i jego ekspertów.

Nie potrzeba wraku ani odkrywania trumien dla wykluczenia wersji zbrodni i wykazania prawdziwości wersji wypadku. Wystarcza jeden prosty dowód – topola przy ulicy Kutuzowa.

Komunikat nawigatora 100 (metrów).

Jeden zrozumiały dla laika dowód ukryty w gąszczu danych z czarnych skrzynek, wskazuje kluczową okoliczność wydania komendy odejścia na drugi krąg. W tej samej, 15 sekundzie przed katastrofą, w której nawigator podał wysokość 100 (metrów), dowódca wydał komendę odejścia:

Ilustracja 2. Dowód nr 1 w aktach prokuratury. Czerwone stopki pod głosami (w prostokątach) oznaczają momenty zarejestrowanych głosów.

Dowódca wydał komendę odejścia na bezpiecznych 100 metrach.

Dowódca i załoga wykazali wolę odejścia na drugi krąg zgodnie z procedurą lotu we mgle. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z załogą i z kontrolerami z wieży. NIE ULEGLI niczyjej presji zejścia poniżej wymaganych minimów. Nie podjęli za wszelką cenę próby lądowania we mgle! Świadczy o tym wszystkim jeden komunikat nawigatora: 100 (metrów). Dowód ten wyklucza drugą teorię spiskową wymierzoną w pilotów. Wyklucza złamanie procedur i zejście za nisko w wyniku poddania się pilotów presji braci (w tle rozmowa satelitarna braci).

Zajęcie się drugą teorią spiskową wynika z publikacji w poważnym opiniotwórczym dzienniku z 9.4.2019., tekstu Jak doszło do tragedii. Ikony dziennikarstwa wprowadziły w błąd opinię publiczną. Gazeta przypisała pilotom działania, które nie miały miejsca. Bełkot gazety sprzeczny jest z danymi z czarnych skrzynek, nosi znamiona zbezczeszczenie pamięci pilotów, czynu zniesławienia ofiar katastrofy.

Teorie spiskowe a wybory.

Można usunąć raz na zawsze źródła naszego podziału. Warunkiem jest upublicznienie wiedzy o nieznanych faktach i dowodach skrytych w Profilu podejścia do lądowania. Zrozumiałe dwa dowody z ostatnich 24 sekund lotu:

 • kilkadziesiąt przyciętych drzew na torze lotu,
 • zarejestrowane dziesięć komunikatów nawigatora,

wykluczają dwie teorie spiskowe i jednocześnie rozstrzygają spór o bezpośrednią przyczynę katastrofy i przyczyny pośrednie, których skutkiem było znalezienia się samolotu tuż nad ziemią.

Ilustracja 3. Dowód nr 1 w aktach prokuratury. Każda sekunda w tej fazie lotu jest znana i nie do podważenia. Dwa dowody w sposób spójny wykluczają dwie teorie spiskowe.

W obecnej sytuacji przedwyborczej upublicznienie dowodów rozstrzygających spór o przyczynę katastrofy może zmienić preferencje wyborcze osób podatnych na teorie spiskowe. Przy braku zdecydowanego faworyta (różnica głosów w wyborach do PE wynosiła mniej niż 200 tysięcy głosów), nawet niewielka grupa może przechylić szale zwycięstwa na korzyść sił prodemokratycznych. 

Zaniechanie obowiązku poinformowania opinii publicznej o dowodach oczyszczających przestrzeń publiczną z źródła ZŁA i wzajemnej wrogości, nosić będzie znamiona sabotażu wyborczego.

Ryszard Lendas

Lipiec 2019


Pozostałe części :

 • Fałszerstwa Dowody fałszu wersji zbrodni wg akt prokuratury. Rozstrzygnięcie sporu: zbrodnia czy wypadek,
  kliknij tu
 • W obronie pilotów Dowody fałszu teorii spiskowej wersji wypadku. Wg czarnych skrzynek. Z filmem W OBRONIE PILOTÓW,
  kliknij tu.
 • Odrażające zło Kulisy wykreowania mitu męczeństwa. Wg korespondencji partyjnej PiS-u. Z filmem: SPOWIEDŹ,
 • kliknij tu.

  Dowody i raporty w formacie PDF,
  do pobrania tu.

  Wszystkie części dostępne również z poziomu menu
  na początek