Teorie spiskowe

Teorie o  cechach przestępczych wymierzone w ofiary katastrofy po dwóch stronach muru.

Kilka źródeł materiału dowodowego odsłania pospolite fałszerstwa z jednej strony i bełkot medialny o cechach przestępczych z drugiej strony sporu. Dwie teorie spiskowe wymierzone w pilotów, noszą znamiona przestępczego hejtu. Szczują nas wzajemnie na siebie i na ofiary katastrofy.

Teorie spiskowe a katastrofa Tu-154.

Była katastrofa dużego samolotu pasażerskiego, w której po utracie z nim kontaktu nie znaleziono żadnych szczątków. W dobie śledzenia wszystkiego przez wszystkich, mimo międzynarodowej współpracy i woli wyjaśnienia przyczyny zaginięcia samolotu, nie udało się wyjaśnić tragedii ani odnaleźć wraku. Snucie teorii spiskowych było tu uprawnione.

Była też katastrofa w której źródłem wiedzy o tragedii były fragmenty wraku wydobyte z głębin morskich. Nie trzeba być ekspertem aby zdawać sobie sprawę ze znaczenia rekonstrukcji wraku w tym przypadku.

W katastrofie Tu-154 odtworzone zostały zapisy z wszystkich rejestratorów, łącznie z nagraniami z kabiny pilotów. Był też polski rejestrator, który został odczytany w Polsce bez ingerencji Rosjan. Utrwalona została dokumentacja zdjęciowa śladu wysokości lotu i obrotu samolotu w postaci dziesiątków przyciętych drzew przez Tu-154. Rola wraku w ustaleniu bezpośredniej przyczyny katastrofy Tu-154 nie ma kluczowego znaczenia. Sprowadzenie wraku, jest sprawą ważną, ale nierozstrzygającą.

Eksperci Komisji Państwowej (Millera) wraz z Polską Inspekcją Pirotechniczną zbadali miejsce katastrofy, szczątki i fragmenty wraku w Rosji. Mieli nieskrępowany dostęp do wszystkich miejsc i szczątków. Nie znaleźli śladów użycia materiałów wybuchowych, np. na krawędziach końcówki skrzydła, rzekomo odciętej wybuchami. W konfrontacji z innymi faktami i dowodami, Komisja wykluczyła zamach / zbrodnię jako przyczynę katastrofy.

Brak śladów materiałów wybuchowych na tysiącach szczątków i fragmentach samolotu jest faktem. Odkrywanie trumien w tych okolicznościach nie mogło dostarczyć dowodu na wybuchy. Ślady materiałów wybuchowych nie mogły pojawić się tylko na ciałach ofiar omijając szczątki samolotu. W katastrofie Tu-154 snucie teorii spiskowych jest nieuprawnione, zwłaszcza przez ekspertów lub publicystów opisujących katastrofę.

Powszechnie dostępne publikacje opisujące teorie spiskowe dowodzą czynów noszących znamiona działań przestępczych, o których powiadomiona została Prokuratura Krajowa.

Czarne skrzynki – źródło tajemnic nie znanych powszechnie.

Materiał dowodowy wykazujący fałsz dwóch teorii spiskowych oraz rozstrzygający spór o bezpośrednią przyczynę katastrofy dotyczy zdarzeń z ostatnich 24 sekund lotu. Od znalezienia się Tu-154 na bezpiecznej wysokości 100 merów nad linią poziomu pasa lotniska. Obejmuje zdarzenia opisywane w dwóch teoriach spiskowych wymierzonych w pilotów.

Kluczem do nieznanej powszechnie prawdy o katastrofie jest wiedza zawarta w nieznanym powszechnie załączniku do Raportu Komisji Państwowej (Millera) pt. Profil podejścia do lądowania.  Profil jest graficznym zestawieniem danych z wszystkich rejestratorów. Posiadam wiedzę i umiejętności pozwalające przybliżyć w przystępny sposób tajemnice czarnych skrzynek.

Ilustracja 1. Dowód nr 1 w aktach prokuratury. Profil podejścia do lądowania.

Teorie spiskowe źródło podziału Polaków.

Można usunąć raz na zawsze źródła naszego podziału. Warunkiem jest upublicznienie wiedzy o nieznanych faktach i dowodach skrytych m.in w Profilu podejścia do lądowania. Zrozumiałe dla laika dwa dowody z ostatnich 24 sekund lotu:

 • kilkadziesiąt przyciętych drzew na torze lotu,
 • zarejestrowane dziesięć komunikatów nawigatora,

wykluczają dwie teorie spiskowe i jednocześnie rozstrzygają spór o bezpośrednią przyczynę katastrofy i przyczyny pośrednie, których skutkiem było znalezienia się samolotu tuż nad ziemią, wbrew woli dowódcy i załogi.

Ilustracja 2. Każda sekunda w tej fazie lotu jest znana i nie do podważenia.

Dwa dowody – przycięte drzewa i komunikaty nawigatora, w zrozumiały i spójny sposób wykluczają dwie teorie spiskowe i dowodzą ich fałszu. Rozstrzygają raz na zawsze spór: zbrodnia czy wypadek były bezpośrednią przyczyną katastrofy.

Ryszard Lendas


Pozostałe strony

 • Uknucie zbrodni Kulisy wykreowania mitu męczeństwa.
  kliknij tu.
 • Prokuratura Zbrodnia wg prokuratury i złamanie prawa przez prokuraturę.
  kliknij tu

  Dowody i raporty w formacie PDF,
  do pobrania tu.

  Wszystkie strony dostępne z poziomu menu
  na początek