Odmowa wszczęcia dochodzenia

Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście z 27 czerwca 2018 roku postanowiła odmówić wszczęcia dochodzenia sprawie zniesławienia pilotów Tupolewa. Nie zostały podważone dwadzieścia dowodów przestępstwa dołączonych do akt śledztwa. Prokurator Hanna Lewinson uczyniła sprawcę Kaczyńskiego bezkarnym zmieniając w sposób nieuprawniony kwalifikację czynu. Dopuściła się potwierdzenia nieprawdy w dokumencie urzędowym (postanowieniu).

Pełny tekst postanowienia prokuratury do pobrania tu.

PRZESŁUCHANIE – zgłoszenie 20 dowodów

Przesłuchanie w sprawie przestępstwa zniesławienia poliów tupolewa przeprowadzone zostało profesjonalnie. Prowadzący przesłuchanie wykazał bezstronność. Mogłem z całkowitą swobodą przedstawić wszystkie dowody  podejrzanego sprawcy winnego przestępstwa zniesławieni ofiar katastrofy. Do każdego z dowodów dołączyłem do protokołu ustne komentarze do poszczególnych dowodów.

20 dowodów z przesłuchania do pobrania tu

Ocena faktów i dowodów dla prokuratury

 

Podstawą sporządzenia oceny dla Prokuratury Krajowej stała się oficjalna publikacja Komitetu Naukowego Konferencji Smoleńskiej ze szczegółowym opisem przebiegu katastrofy z wybuchami. Po fazie puszek i parówek był to pierwszy przypadek opisujący pełną fazę niszczenia samolotu etapami w ostatniej fazie lotu (6 sekund). Sprawcy przyjęli niszczenie techniką kontrolowanych eksplozji stosowaną w budownictwie. Umożliwiło to znalezienie zasadniczych rozbieżności w dwóch wykluczających się wersjach katastrofy i wykluczyć wersję z wybuchami.

Ocena faktów i dowodów dwóch wykluczających się wersji katastrofy III-2017, do pobrania tu.