Odmowa wszczęcia dochodzenia

Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście z 27 czerwca 2018 roku postanowiła odmówić wszczęcia dochodzenia sprawie zniesławienia pilotów Tupolewa. Nie zostały podważone dwadzieścia dowodów przestępstwa dołączonych do akt śledztwa. Prokurator Hanna Lewinson uczyniła sprawcę Kaczyńskiego bezkarnym zmieniając niesłusznie kwalifikacji czynu.

Pełny tekst postanowienia prokuratury do pobrania tu.

PRZESŁUCHANIE – zgłoszone 20 dowodów

20 dowodów z przesłuchania do pobrania

Przesłuchanie w sprawie przestępstwa zniesławienia poliów tupolewa odbyło się zgodnie z wyznaczonym terminem. Przeprowadzone zostało profesjonalnie. Prowadzący przesłuchanie wykazał całkowitą bezstronność. Mogłem z całkowitą swobodę w przedstawieniu dowodów wraz z komentarzem i zgodnie z moją wolą zostały wszystkie dołączone do treści przesłuchania.

Ocena faktów i dowodów dla prokuratury

Ocena faktów i dowodów dwóch wykluczających się wersji katastrofy III-2017

Podstawą sporządzenia oceny stała się publikacja przez naukowców Komitetu Naukowego Konferencji Smoleńskiej szczegółowego opisu przebiegu katastrofy z wybuchami. Po fazie puszek i parówek można było znaleźć zasadnicze rozbieżności w dwóch wykluczających się wersjach i znaleźć dowody pozwalające wykluczyć jednoznacznie jedną z wersji.