Przykład wiedzy i umiejętności

Błąd w raporcie Komisji Millera

W dolnej części ilustracji przeszkody w które uderzył Tu-154 wg Raportu Millera (z Profilu podejścia do lądowania).

Brakuje drzew przy ulicy Gubenko za złamaną brzozą (przeszkoda 6), jak i przeszkody nr 4 drzew przed brzozą. Prawdopodobnie, żaden publicysta, ani żaden zespół dziennikarzy śledczych nie doszukali się tego błędu. Aby odnaleźć taki błąd Raporcie Komisji musiałem wykazać się ponad przeciętnymi zdolnościami i wiedzą. 

Drzewa przy ulicy Gubenko
– ważny dowód.

Drzewa przy ulicy Gubenko. Przeszkoda nr 6 z którą zderzył się Tu-154. Wg Komisji Państwowej (Millera).
Wg raportu podkomisji Macierewicza. Sfałszowany tor lotu. Samolot przeleciał kilkadziesiąt metrów nad ulicą Gubenko i nad brzozą

Przycięte drzewa pod kątem 16 stopni przy ulicy Gubenko są ważniejsze niż złamana brzoza. Nie można ich dowolnie zinterpretować tak jak złamaną brzozę np. stereotyp tzw. pancernej brzozy.

Drzewa te świadczą o początku obrotu tuż za złamaną brzozą (odległość równa długości samolotu) oraz dowodzą wysokości lotu w miejscu brzozy na wysokości złamanego pnia brzozy. Przód samolotu nie mógł być przy ulicy Gubenko kilka metrów nad gruntem a ty samolotu kilkadziesiąt metrów nad gruntem w miejscu brzozy.

Ważne drzewa przy ulicy Gubenko stanowią dowód nie do podważenia. Wykluczają wersję zbrodni z przelotem wysoko ponad wszystkimi drzewami. Obrót Tu-154 po odcięciu skrzydła dowodzi winy sprawcy sfałszowania sposobu śmierci brata.

Ryszard Lendas

Odmowa wszczęcia dochodzenia

Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście z 27 czerwca 2018 roku postanowiła odmówić wszczęcia dochodzenia sprawie zniesławienia pilotów Tupolewa. Nie zostały podważone dwadzieścia dowodów przestępstwa dołączonych do akt śledztwa. Prokurator Hanna Lewinson uczyniła sprawcę Kaczyńskiego bezkarnym zmieniając w sposób nieuprawniony kwalifikację czynu. Dopuściła się potwierdzenia nieprawdy w dokumencie urzędowym (postanowieniu).

Pełny tekst postanowienia prokuratury do pobrania tu.

PRZESŁUCHANIE – zgłoszenie 20 dowodów

Przesłuchanie w sprawie przestępstwa zniesławienia poliów tupolewa przeprowadzone zostało profesjonalnie. Prowadzący przesłuchanie wykazał bezstronność. Mogłem z całkowitą swobodą przedstawić wszystkie dowody  podejrzanego sprawcy winnego przestępstwa zniesławieni ofiar katastrofy. Do każdego z dowodów dołączyłem do protokołu ustne komentarze do poszczególnych dowodów.

20 dowodów z przesłuchania do pobrania tu