Zawiadomienie Prokuratury Krajowej

Polecam zacząć lekturę wpisów od Wprowadzenia kliknij tu lub wybierz z menu.

Zawiadomienie dotyczy sprawców z podkomisji MON winnych sfałszowania bezpośredniej przyczyny katastrofy. Bezpośrednią przyczyną katastrofy jest zdarzenie po którym załoga straciła kontrolę nad samolotem. Stało się tak po utracie końcówki skrzydła. Skutkiem był niekontrolowany obrót samolotu “na plecy” ze skrętem w lewo. W języku fachowym przyczyna ta wg Raportu Komisji Państwowej (Millera) brzmi tak, cytat: „Powstałe, na skutek utraty końcówki lewego skrzydła, niezrównoważenie siły nośnej nie było możliwe do skorygowania wychyleniem lotki prawego skrzydła. Zapoczątkowało to obrót samolotu z jednoczesną zmianą kierunku lotu około 3,5°.

Dołożyłem należytej staranności i niemałego wysiłku dla ukazania faktów i dowodów fałszerstw w przystępnej formie. Do ogarnięcia fałszerstw nie będzie potrzebna fachowa wiedza z dziedziny badania katastrof lotniczych. Jako próbkę umiejętności i jej efektów przedstawiam krótki film (1,5 minuty) o istocie bezpośredniej przyczyny katastrofy. Kto jest pewny odpowiedzi na tytułową kwestię filmu, może go pominąć.

Elementarna wiedza o bezpośredniej przyczynie katastrofy Tu-154.

Wszystkie wcześniejsze zdarzenia po których piloci nie utracili kontroli nad samolotem, są ciągiem przyczyn pośrednich o różnej wadze i wpływie na tą jedną bezpośrednią. Główną pośrednią przyczyną prowadzącą do tej bezpośredniej, jest znalezienie się samolotu tuż nad ziemią wbrew woli załogi po wydaniu komendy odejścia.

Skutki bezpośredniej przyczyny katastrofy.

Po pięciu sekundach od odcięcia skrzydła samolot runął na ziemię. Zarówno przed jak i po odcięciu skrzydła leciał nisko nad ziemią. Położenie samolotu od ósmej sekundy przed katastrofą do momentu zetknięcia z ziemią określają ślady zderzeń z przeszkodami terenowymi (zinwentaryzowanych zostało 12 drzew i zerwana linia energetyczna). Ślady przyciętych gałęzi na drzewach określają jednoznacznie wysokość lotu i kąt przechyłu samolotu. Wyklucza każdą inną wersję trajektorii lotu w ostatnich 6 sekundach. Tego niewygodnego dla sprawców faktu nie można podważyć ani pominąć.

Oficjalne rozpowszechnione w środkach masowej komunikacji publikacje sprawców oznaczają przyjęcie nieprawdziwej wersji z odcięciem skrzydła serią kontrolowanych mikro eksplozji, kilkadziesiąt metrów nad terenem w miejscu złamanej brzozy. Sprawcy przyjęli nieobrócony przelot ponad wszystkimi przyciętymi i złamanymi drzewami. Ukryli i pominęli niewygodny fakt zderzeń z drzewami.

Zawiadomienie prokuratury

Moja wiedza o dowodach wskazuje na zasadniczą rozbieżność dwóch wykluczających się wersji tej samej fazy lotu. Zrozumiały dla każdego jeden prosty dowód w postaci przyciętych i złamanych drzew uzasadnia podejrzenie sfałszowania bezpośredniej przyczyny katastrofy. Pozyskana wiedza oraz dowody nakładają na mnie obowiązek wynikający z przepisów Kodeksu Karnego zawiadomienia organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa przez Kazimierza Nowaczyka i Glenna Jørgensena, obecnie ekspertów podkomisji MON.

Zawiadomienie Prokuratury Krajowej do pobrania tu

Fałszerstwo sprawców z MON

Filmowa wersja zawiadomienia prokuratury Krajowej.

Wersja filmowa ma przybliżyć jedne z wielu fałszerstw, które stały się źródłem największego podziału Polaków. Dla zrozumienia fałszerstw nie będzie potrzebne jakiekolwiek wykształcenie. Jeden prosty dowód zrozumiały dla laika obciąża sprawców z podkomisji MON. Dowodem tym są przycięte drzewa na torze lotu. Powstały podczas zetknięcia z nimi samolotu lecącego kilka metrów nad ziemią z szybkością 280 km/godz.

Ostatnie 6 sekund lotu. 12 drzew z którymi zderzył się Tu-154

Przycięte i złamane drzewa świadczą spójnie o położeniu samolotu w przestrzeni tuż przed odcięciem skrzydła i po odcięciu. Równo poprzycinane gałęzie pod narastającym kątem dowodzą obrotu „na plecy” po odcięciu skrzydła.

Ślad pozostawiony na drzewach, utrwalony w postaci złamanych drzew i przyciętych gałęzi jest jak „odcisk palca katastrofy”. Świadczy o niekontrolowanym przebiegu lotu po odcięciu skrzydła. Dowodzi utraty kontroli nad samolotem przez pilotów. Potwierdza  prawidłową ocenę Komisji Państwowej (Millera) opisującą bezpośrednią przyczynę katastrofy.

Przycięte drzewa wykluczają każdą inną wersję trajektorii lotu w ostatnich sześciu sekundach lotu. Dowodzą sfałszowania bezpośredniej przyczyny katastrofy. Rozstrzygają tym samym jednoznacznie i definitywnie spór w sprawie dwóch wersji katastrofy. Wykluczają zbrodnię jako bezpośrednią przyczynę katastrofy.

Jeden prosty dowód – przycięte i złamane drzewa – podważają wersję z wybuchami rozpowszechnianą w środkach masowej komunikacji w publikacjach sprawców.  Fałszerstwo bezpośredniej przyczyny katastrofy łatwo prześledzić w poniższej filmowej wersji uzasadnienia zawiadomienia prokuratury.

Filmowa wersja zawiadomienia Prokuratury Krajowej.

Sprawcy sfałszowania bezpośredniej przyczyny katastrofy nie działali w próżni. W przygotowaniu kolejne wpisy z dowodami ujawniającymi kulisy, inspiracje i motywy sprawców po dwóch stronach muru smoleńskiego. Na ujawnienie oczekują kolejne czyny obciążające sprawców po dwóch stronach muru smoleńskiego.

  • Strefa zbrodni – strona z raportu sprawców do pobrania tu
  • Strona z opisem odcięcia skrzydła wybuchami do pobrania tu
  • Raport Komitetu Naukowego Konferencji Smoleńskiej ze dokładnym opisem przebiegu zbrodni z wybuchami – rozdział 5 Raportu sprawców pt. „Rzeczywisty Przebieg Katastrofy” do pobrania tu