Zawiadomienie Prokuratury Krajowej

Polecam zacząć lekturę wpisów od Wprowadzenia kliknij tu lub wybierz z menu.

Zawiadomienie dotyczy sprawców z podkomisji MON winnych sfałszowania bezpośredniej przyczyny katastrofy. Bezpośrednią przyczyną katastrofy jest zdarzenie po którym załoga straciła kontrolę nad samolotem. Stało się tak po utracie końcówki skrzydła. Skutkiem był niekontrolowany obrót samolotu “na plecy” ze skrętem w lewo. W języku fachowym przyczyna ta wg Raportu Komisji Państwowej (Millera) brzmi tak, cytat: „Powstałe, na skutek utraty końcówki lewego skrzydła, niezrównoważenie siły nośnej nie było możliwe do skorygowania wychyleniem lotki prawego skrzydła. Zapoczątkowało to obrót samolotu z jednoczesną zmianą kierunku lotu około 3,5°.

Dołożyłem należytej staranności i niemałego wysiłku dla ukazania faktów i dowodów fałszerstw w przystępnej formie. Do ogarnięcia fałszerstw nie będzie potrzebna fachowa wiedza z dziedziny badania katastrof lotniczych. Jako próbkę umiejętności i jej efektów przedstawiam krótki film (1,5 minuty) o istocie bezpośredniej przyczyny katastrofy. Kto jest pewny odpowiedzi na tytułową kwestię filmu, może go pominąć.

Elementarna wiedza o bezpośredniej przyczynie katastrofy Tu-154.

Wszystkie wcześniejsze zdarzenia po których piloci nie utracili kontroli nad samolotem, są ciągiem przyczyn pośrednich o różnej wadze i wpływie na tą jedną bezpośrednią. Główną pośrednią przyczyną prowadzącą do tej bezpośredniej, jest znalezienie się samolotu tuż nad ziemią wbrew woli załogi po wydaniu komendy odejścia.

Skutki bezpośredniej przyczyny katastrofy.

Po pięciu sekundach od odcięcia skrzydła samolot runął na ziemię. Zarówno przed jak i po odcięciu skrzydła leciał nisko nad ziemią. Położenie samolotu od ósmej sekundy przed katastrofą do momentu zetknięcia z ziemią określają ślady zderzeń z przeszkodami terenowymi (zinwentaryzowanych zostało 12 drzew i zerwana linia energetyczna). Ślady przyciętych gałęzi na drzewach określają jednoznacznie wysokość lotu i kąt przechyłu samolotu. Wyklucza każdą inną wersję trajektorii lotu w ostatnich 6 sekundach. Tego niewygodnego dla sprawców faktu nie można podważyć ani pominąć.

Oficjalne rozpowszechnione w środkach masowej komunikacji publikacje sprawców oznaczają przyjęcie nieprawdziwej wersji z odcięciem skrzydła serią kontrolowanych mikro eksplozji, kilkadziesiąt metrów nad terenem w miejscu złamanej brzozy. Sprawcy przyjęli nieobrócony przelot ponad wszystkimi przyciętymi i złamanymi drzewami. Ukryli i pominęli niewygodny fakt zderzeń z drzewami.

Zawiadomienie prokuratury

Moja wiedza o dowodach wskazuje na zasadniczą rozbieżność dwóch wykluczających się wersji tej samej fazy lotu. Zrozumiały dla każdego jeden prosty dowód w postaci przyciętych i złamanych drzew uzasadnia podejrzenie sfałszowania bezpośredniej przyczyny katastrofy. Pozyskana wiedza oraz dowody nakładają na mnie obowiązek wynikający z przepisów Kodeksu Karnego zawiadomienia organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa przez Kazimierza Nowaczyka i Glenna Jørgensena, obecnie ekspertów podkomisji MON.

Zawiadomienie Prokuratury Krajowej do pobrania tu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *