1. Źródła wiedzy i niezależności.

Multimedialny blog przystosowany również do smartfonów.

Wpisy na blogu zawierają filmowe wersje fałszerstw, które nas podzieliły. W przystępnej dla wszystkich formie przybliżają fakty i dowody obciążające sprawców winnych naszej wzajemnej wrogości.

Dwie wersje katastrofy – dwa fałszerstwa.

Zbrodnia i wypadek mają każda swoje fałszerstwa wymierzone w pilotów. W wersji z wybuchami zbrodnia przypisana została pilotom wprost. W wersji wypadku sprawcy przypisali pilotom celowe doprowadzenie do katastrofy poprzez zarzut poddania się presji i dokonanie manewru zejścia za nisko.

Dowodem fałszerstwa w wersji zbrodni jest fakt, iż samolot nie mógł być w tym samym czasie i miejscu na dwóch różnych wysokościach nad ulicą Gubenko, tuż za złamaną brzozą oddaloną o długość samolotu. W wersji wypadku fałszerstwo ujawnia fakt odwroty – samolot w chwili wydania komendy odejścia na drugi krąg, był na dwóch różnych wysokościach. Fałszerstwa wykorzystane zostały skutecznie do wprowadzenia w błąd opinii publicznej. Więcej o paradoksie z wysokościami w kolejnych wpisach.

Źródła wiedzy o fałszerstwach.

Uwaga! Dla zachowania przejrzystości blogu część dłuższych wpisów jest zwijana i dostępna po kliknięciu tekstu Czytaj dalej – tak jak poniżej: Czytaj dalej 1. Źródła wiedzy i niezależności.

2. Tak nie doszło do tragedii

Zarzuty wobec pilotów w wersji wypadku.

W wersji wypadku zarzut pilotom doprowadzenia do katastrofy obejmuje fazę lotu przed i po wydaniu komendy odejścia. Tłem tego zarzutu jest rozmowa satelitarna braci. Poniżej kilka przykładów zarzutów wymierzonych w pilotów:

  • Znany polityk, cytat z Twittera: „Z cała pewnością podczas rozmowy braci była omawiana sprawa lądowania we mgle i z całą pewnością JK nie odradzał bratu lądowania, bo prezydent by posłuchał. JK będzie tego świadomy do końca życia. Stąd desperackie próby przykrycia tego teorią zamachu.
  • Na portalu o wielomilionowej oglądalności pojawił się podobny zarzut, cytat: (…) znajdujący się na pokładzie politycy nie pozwolili pilotowi wykonywać swoich obowiązków (…) w samolocie to pilot decyduje o tym, gdzie i kiedy może posadzić maszynę na ziemi. Ta decyzja została narzucona z góry przez Lecha Kaczyńskiego i gen. Błasika.” (wypowiedź pilota).
  • W opiniotwórczym gazecie w tekście pt. Tak doszło do tragedii, ikony dziennikarstwa zarzuciły pilotom wprost doprowadzenie do katastrofy, cytat: Generał nie protestował, gdy łamali procedury, np. schodząc poniżej wymaganych minimów widoczności.”

Spojrzenie na tragedię z perspektywy pilotów – prawda czarnych skrzynek.

Źródłem dowodów fałszu o celowym doprowadzeniu do katastrofy przez pilotów oraz pośrednio przez Prezydenta RP (rzekome zadanie wywarcia presji wydane w rozmowie satelitarnej), jest nieznany powszechnie dokument pt. Profil podejścia do lądowania – załącznik do Raportu Komisji Państwowej (Millera). Profil zawiera zapisy z wszystkich rejestratorów z ostatnich sekund lotu, w tym nagrania głosów z kabiny pilotów. Drugim ważnym źródłem wiedzy o decyzjach pilotów jest rozdział 2.11. Raportu Millera pt. Analiza psychologiczna działania załogi samolotu Tu-154.

Profil podejścia do lądowania do pobrania tu.

Co się zdarzyło przed i po komendzie odejścia wg czarnych skrzynek.

Jak media wprowadziły w błąd opinię publiczną…

Czytaj dalej 2. Tak nie doszło do tragedii

3. Tak nie zginął Prezydent RP – Raport świadka

Poniżej filmowa wersja dowodów przestępstwa na podstawie nieznanych opinii publicznej akt prokuratury. Uzupełnieniem wiedzy z akt prokuratury jest nieznany epizod z udziałem Kaczyńskiego, przedstawiony w tej części w pigułce. Epizod ten ujawnia kulisy skutecznej pułapki zastawionej na sprawcę winnego sfałszowania sposobu śmierci własnego brata. Ujawnia też źródło wiedzy znanej tylko autorowi filmu i sprawcom przypisania pilotom zbrodni jako przyczyny śmierci Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Film tłumaczy racjonalnie dlaczego nikt poza mną, sprawcą i jego zaufanymi, nie mógł mieć wiedzy o ponurej tajemnicy sprawcy winnego sfałszowania sposobu śmierci własnego brata.

Dla totalnych sceptyków

Poniżej dwa dowody / dokumenty do pobrania. Potwierdzają źródło nieznanej powszechnie wiedzy przedstawionej w filmie. Czytaj dalej 3. Tak nie zginął Prezydent RP – Raport świadka

4. Bezpośrednia przyczyna katastrofy

Zrozumienie dowodów fałszerstw dotyczących katastrofy Tu-154 nie wymaga elementarnej wiedzy z dziedziny lotnictwa oraz wiedzy o badaniu katastrof lotniczych. Niemniej nie zaszkodzi wiedza o BEZPOŚREDNIEJ przyczynie katastrofy. W przeważającej większości mylona jest z przyczynami pośrednimi, których jest wiele. Kto jest pewny odpowiedzi na tytułową kwestię poniższego filmu (1,5 minuty), może go pominąć.

Przystępna, filmowa ilustracja bezpośredniej przyczyny katastrofy.

Bezpośrednią przyczyną katastrofy jest…

Czytaj dalej 4. Bezpośrednia przyczyna katastrofy

5. Winni z MON – zawiadomienie prokuratury

Jak sprawcy z podkomisji MON sfałszowali bezpośrednią przyczynę katastrofy.

Istotna uwaga: Źródłem dowodów na których oparte zostało zawiadomienie prokuratury oraz jego filmowa wersja, są powszechnie dostępne publikacje dwóch wersji katastrofy: zbrodni i wypadku, autorstwa ekspertów Komisji Państwowej (Millera) oraz  zespołu naukowców smoleńskich obecnie w podkomisji MON.

Filmowa wersja zawiadomienia Prokuratury Krajowej.

Czytaj dalej 5. Winni z MON – zawiadomienie prokuratury

6. Spowiedź sprawcy

Użycie przez kogokolwiek brzozy w dwuznacznym kontekście wzbudza histeryczne reakcje oburzenia po stronie zwolenników sprawcy winnego zbezczeszczenia pamięci własnego brata.  Rozpowszechnienie cyklicznie przez lata sfałszowania sposobu śmierci brata i wszystkich ofiar katastrofy nie wzbudza żadnej reakcji. wręcz jest przedmiotem sabotowania dowodów winy sprawcy. To(nie) jest w porządku, jest draństwem medialnym.

Dwa źródła wiedzy, dowody z akt prokuratury oraz scenariusz pułapka adresowany do Kaczyńskiego, usprawiedliwiają i upoważniają do przedstawienia zbezczeszczenia pamięci brata i pilotów – ofiar katastrofy, w konwencji widzianej z perspektywy sprawcy.

Kulisy wykorzystania śmierci brata dla gry wykorzystanej do zaspokojenia niepohamowanej żądzy władzy.

Dowody do pobrania:

Na początek blogu kliknij tu lub poniżej wybierz poprzedni lub następny wpis.

7. Jak prokuratura ochroniła Kaczyńskiego

Nieprawdziwe przypisanie zbrodni ofiarom katastrofy oraz publiczne rozpowszechnianie tej nieprawdy jest postępowaniem poniżającym ofiar katastrofy w opinii publicznej. Czyn ten wypełnia znamiona przestępstwa opisanego w Kodeksie Karnym.

Art. 212 KK. Zniesławienie § 1 Kto pomawia inną osobę, grupę osób … o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej … podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

W lutym 2018 roku zawiadomiłem Prokuraturę Krajową o podejrzeniu możliwości popełnienia przestępstwa zniesławienia pilotów tupolewa, cytat: Przedmiot: Przestępstwo zniesławienia poprzez przypisanie załodze tupolewa celowego doprowadzenia do katastrofy.”

Prokuratorom potwierdziła ważne czynności procesowe wobec podejrzanego Jarosława Kaczyńskiego, cytat:  „Przesłuchany w charakterze świadka Ryszard Lendas na okoliczność złożonego zawiadomienia w trakcie przesłuchania potwierdził informacje zawarte w przesłanym do Prokuratury Krajowej w Warszawie zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. (…) Świadek przekazał szereg dokumentów potwierdzających swoje twierdzenia.”

Prokurator Hanna Lewinson, w konkluzji odmowy wszczęcia postępowania potwierdziła, iż od początku chodziło o ZNIESŁAWIENIE, cytat z decyzji: „Zawiadamiający podniósł, iż publiczne i świadome rozpowszechnianie nieprawdy o możliwości skorygowania lotu przez pilotów, wyczerpuje znamiona przestępstwa zniesławienia za pomocą środków masowego komunikowania, poprzez przypisanie pilotom oficerom Sil Powietrznych RP – ofiarom katastrofy, czynu zdrady I zbrodni.”

W tym samym akapicie prokurator otwartym tekstem dopuściła się poświadczenia nieprawdy zmieniając nieprawdziwie zgłoszenie zniesławienia na bliźniaczy czyn znieważenia, cytat: „… wpłynęło zawiadomienie Ryszarda Lendas o możliwości popełnienia przestępstwa znieważenia załogi samolotu TU- 154.” 

Zmiana kwalifikacji czynu poprzez poświadczenie nieprawdy było konieczną manipulacją na korzyść podejrzanego sprawcy. Poświadczenie nieprawdy uchroniło podejrzanego Jarosława Kaczyńskiego od nieuniknionego przesłuchania w sprawie sfałszowania sposobu śmierci brata. Ewidentna manipulacja w konsekwencji uczyniła podejrzanego bezkarnym.

Istotą manipulacji był fakt, iż przestępstwa znieważenia nie można stosować do osób nieżyjących.  Art. 216 KK Znieważenie § 1. Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega… Zastosowanie artykułu, którego nie można zastosować to istota matactwa i manipulacji prokuratury.

Poniżej efekt zastosowania poświadczenia nieprawdy przez prokurator Hannę Lewinson. Konkluzja postanowienia, cytat: „…opisany czyn nie wypełnia znamion przestępstwa z art 216 § 2 k.k. albowiem jak wskazano powyżej znieważyć można tylko osobę żyjącą, a podmiotem wskazanym przez zawiadamiającego była załoga samolotu TU-154, która to zginęła w katastrofie lotniczej w kwietniu 2010 roku.”

Dla przypomnienia, od początku chodziło o czyn zniesławienia, co potwierdziła otwarcie prokurator w uzasadnieniu zmanipulowanej przez siebie decyzji ukierunkowanej na korzyść podejrzanego i czyniącej Jarosława Kaczyńskiego bezkarnym.

Decyzja prokuratury oznacza, iż, można bezkarnie przypisać nieprawdziwie zbrodnię pilotom, ofiarom katastrofy oraz bezkarnie zbezcześcić pamięć Prezydenta RP, fałszując sposób jego śmierci.


Odmowę otrzymałem akurat w dniu wejścia w życie Ustawy o Sądzie Najwyższym (3.07.2018). W nowych okolicznościach musiałem podjąć decyzję rezygnacji z prawa do zażalenia do Sądu na postanowienie prokuratury. Przy nieskrywanej jawnej manipulacji prokuratury, składając zażalenie wystawiłbym się. Bez problemu ze świadka otrzymałbym status podejrzanego. Nowy kierunkowy prokurator nękałby mnie uciążliwymi i kosztownymi przesłuchaniami. Łatwo zbudowałby sobie opłacalną wdzięczność zbudowaną na lojalnej przysłudze nietykalnemu sprawcy przestępstwa.

Innym powodem przechylającym szalę mojej decyzji była okoliczność, iż za mną, czyli za sprawą doprowadzenia do czynności procesowych z nietykalnym w tle sprawcą, stojącym ponad prawem bez żadnego trybu, nie stoi nikt (zero mediów, zero polityków). Snąłbym sam bez środków i poparcia przeciwko ponurej machinie kolesiostwa partyjnego w zrujnowanym sądownictwie i prokuraturze, przy braku elementarnej praworządności. Zjedliby mnie niechybnie.

W tym miejscu publicznie dziękuję Panu Andrzejowi Milczanowskiemu za skuteczne powstrzymanie mnie od złożenia zażalenia na decyzję prokurator Hanny Lewinson. Kłopoty i kary nałożone na pokrzywdzonego z Austrii w sprawie „Srebrnych wież” potwierdzają słuszność mojej decyzji.

Decyzja prokurator Hanny Lewinson: do pobrania tu.

Ocena faktów i dowodów dla prokuratora Marka Pasionka z Prokuratury Krajowej, z marca 2017 roku: do pobrania tu.

Na początek blogu kliknij tu lub poniżej wybierz poprzedni lub następny wpis.