Prokuratura

Witryna przystosowana do smartfonów

WPROWADZENIE

W naszym kręgu kulturowym mówienie źle o zmarłych jest co najmniej niestosowne. Drastycznym pogwałceniem tej zasady są czyny opisane w postanowieniu prokuratury. Dotyczą wątku kryminalnego sprawcy zniesławienia ofiar katastrofy. Natomiast dowody jego skrajnie niemoralnych czynów zbezczeszczenia pamięci ofiar katastrofy pochodzą z nieznanej korespondencji Brudzińskiego do Macierewicza. Korespondencja ujawnia szokujące okoliczności pozyskania przez sprawcę zmyślonych pomysłów wykorzystanych następnie do wykreowania mitu męczeństwa brata.

Można oczyścić przestrzeń publiczną z źródeł podziału i wzajemnej wrogości, przedstawiając dowody obciążające sprawcę z akt prokuratury. Z kolei dowody pozyskane z korespondencji partyjnej PiS-u, pozwalają zedrzeć maskę umęczonego traumą cierpiętnika i ujawnić skrywane pod nią mroczne oblicze sprawcy, który dla zaspokojenia niepohamowanej żądzy władzy głosił cyklicznie przez lata nieprawdę o sposobie śmierci własnego brata. Sprawcy, który dopuścił się zbezczeszczenia pamięci tragicznie zmarłego Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz pilotów – przypisując im nieprawdziwie zbrodnię i zdradę.

Dowody wykluczają sprawcę z przestrzeni publicznej. Wystarczy mały wysiłek intelektualny dla pozyskania wiedzy o niegodziwości jego czynów.


Pięć części cyklu
MONSTRUALNE ZŁO

  1. Prokuratura
  2. Teorie spiskowe po dwóch stronach muru.
  3. Wątek kryminalny. Dowody fałszu wersji zbrodni. Rozstrzygnięcie sporu: zbrodnia czy wypadek.
  4. Odrażające zło. Kulisy wykreowania mitu męczeństwa. Na podstawie nieznanej korespondencji partyjnej PiS-u.
    Z filmem SPOWIEDŹ.
  5. W obronie pilotów. Dowody fałszu teorii spiskowej wersji wypadku. Wg czarnych skrzynek.
    Z filmem: W OBRONIE PILOTÓW

Filmy można zobaczyć wyprzedzająco poniżej. Nie zalecam tego, wskazane po opublikowaniu wszystkich części.


1. PROKURATURA

Kłamstwo to nie to samo co przestępstwo.

Zbrodnia czy wypadek. W tej sprawie od lat żyją obok siebie dwa wykluczające się kłamstwa i dwie wykluczające się prawdy. Hektary tekstów o prawdziwości jednej wersji katastrofy wyszydzane są i traktowane jako kłamstwo przez drugą stronę. Powszechny bełkot na poziomie kłamstw nie przyniósł rozstrzygnięcia. Dla zakończenia sporu konieczne jest przejście z poziomu kłamstw na poziom przestępstwa i dowodów winy sprawcy największego podziału Polaków.

Przedmiotem pierwszej części cyklu są wyniki czynności Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście (Sygn. akt PR 2 DS. 368. 2018. HL), zleconych przez Prokuraturę Krajową. Prokurator Hanna Lewinson zweryfikowała pozytywnie (nie podważyła) dowodów przestępstwa zniesławienia. Wykazała działania podejrzanego, który wraz ze swoimi ekspertami, przypisał pilotom nieprawdziwie celowe doprowadzenie do katastrofy, czyli zbrodnię jako bezpośrednią przyczynę śmierci ofiar katastrofy, w tym Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Kodeks Karny i
bezczeszczenie pamięci zmarłych.

Kwestię bezczeszczenia pamięci zmarłych obejmuje czyn ZNIESŁAWIENIA, art. 212 KK, cytat: „Kto pomawia inną osobę, grupę osób (…) o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej, podlega grzywnie albo karze (…). Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Istnieje bliźniacze ZNIEWAŻENIE, art. 216 KK, cytat: „Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie, karze (…)„. ZNIEWAŻENIE wymaga spełnienia warunku obecności osoby znieważonej lub możliwość dotarcia znieważenia do tej osoby. Jest zrozumiałe, iż warunek ten wyklucza stosowanie znieważenia w stosunku do osoby nieżyjącej.

NIE MOŻNA ZNIEWAŻYĆ ZMARŁYCH!

Zbezczeszczenie pamięci ofiar
katastrofy, zniesławienie
wg ustaleń prokuratury.

Źródłem ustaleń prokuratury są ogólnie dostępne publikacje (Raporty) dwóch wersji katastrofy: zbrodni oraz wypadku. Prokurator Hanna Lewinson w uzasadnieniu wyników przeprowadzonych czynności, ustaliła właściwie i precyzyjnie kwalifikację zgłoszonego czynu zniesławienia, czyli zbezczeszczenia pamięci ofiar katastrofy cytat: „Zawiadamiający wskazał, że podejrzani sprawcy stworzyli i rozpowszechniają publicznie nieprawdziwą wersję przebiegu katastrofy z wybuchami i z przypisaniem pilotom nieprawdziwej, sprzecznej z materiałem dowodowym możliwości skorygowania lotu po utracie końcówki skrzydła, co w konsekwencji oznacza zarzut doprowadzenia do katastrofy przez załogę tupolewa. Zawiadamiający podniósł, iż publiczne i świadome rozpowszechnianie nieprawdy o możliwości skorygowania lotu przez pilotów, wyczerpuje znamiona przestępstwa zniesławienia za pomocą środków masowego komunikowania, poprzez przypisanie pilotom oficerom Sił Powietrznych RP – ofiarom katastrofy, czynu zdrady I zbrodni.

Dwadzieścia dowodów winy podejrzanego.

Cytat z uzasadnienia: „Przesłuchany w charakterze świadka Ryszard Lendas na okoliczność złożonego zawiadomienia w trakcie przesłuchania potwierdził informacje zawarte w przesłanym do Prokuratury Krajowej w Warszawie zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Ponadto, świadek zeznał, iż wiedzę o możliwości popełnienia przestępstwa czerpie z oficjalnych dokumentów opisujących dwie wersje katastrofy: wypadek oraz zamach. Świadek przekazał szereg dokumentów potwierdzających swoje twierdzenia.

Protokół przesłuchania świadka zawiera 20 ponumerowanych dowodów. Każdy dowód uzupełniony został wyjaśnieniami zapisanymi do protokołu.

Ilustracja 1. Dowód nr 9. Fragment transmisji w TVN. Konferencja podejrzanego. Jarosław Kaczyński publicznie rozpowszechniał nieprawdę o śmierci ofiar katastrofy, cytat: „Zamordowanie 96 osób, w tym Prezydenta RP, to jest po prostu niesłychana zbrodnia”.

Dla normalnej prokuratury pozyskanie od świadka dwudziestu dowodów winy podejrzanego, to sprawa ze wszech miar pożądana. Ustalenia prokurator Hanny Lewinson, zobowiązywały ją do uzupełnienia materiału o przesłuchanie podejrzanego, sformułowania zarzutów i skierowania sprawy do Sądu dla rozstrzygnięcia o winie podejrzanego lub oczyszczenia go z zarzutów. TAK SIĘ NIE STAŁO!

Główny podejrzany był jednocześnie nad-zwierzchnikiem bez żadnego trybu nad prokuraturą. Jakiekolwiek dowody wobec stojącego ponad prawem podejrzanego, stanowiły problem i zagrożenie dla bytu prokurator Hanny Lewinson. W tym układzie, dla wykazania należnej zwierzchnikowi lojalności, prokurator Hannie Lewinson wystarczyło zakwestionować choć jeden z dwudziestu dowodów. Byłby to wygodny sposób uciszenia świadka i utrącenia niewygodnej sprawy z klasą. TAK SIĘ TEŻ NIE STAŁO! Źródła materiału dowodowego – oficjalne publikacje (Raporty) dwóch zespołów ekspertów dostarczały dowodów nie do podważenia. Niemożność zakwestionowania choć jednego dowodu, oznacza mimowolnie pozytywną weryfikację przez prokuraturę dowodów winy podejrzanego Jarosława Kaczyńskiego.

Jedyny sposób: Przestępstwo
zatuszować przestępstwem.
Prokurator Hanna Lewinson
poświadczyła nieprawdę
w dokumencie urzędowym.

Aby zapewnić bezkarność podejrzanemu, prokurator dopuściła się czynu karalnego dla zmanipulowania swojej decyzji.

Mimo, iż od początku chodziło o ZNIESŁAWIENIE, Hanna Lewinson niezgodnie z treścią prawidłowo opisanego przez samą siebie zniesławienia, zmieniła jawnie kwalifikację czynu na ZNIEWAŻENIE, cytat z uzasadnienia: „Za pośrednictwem Prokuratury Krajowej w Warszawie, w dniu 22 marca 2018 roku wpłynęło zawiadomienie Ryszarda Lendas o możliwości popełnienia przestępstwa ZNIEWAŻENIA załogi samolotu TU- 154 za pomocą środków masowego komunikowania, poprzez przypisanie w/w umyślnego doprowadzenia do katastrofy samolotu.

Ewidentne poświadczenie nieprawdy, prokurator wykorzystała do utrącenie kłopotliwej sprawy. Użyła warunku znieważenia, którego nie można zastosować do osób nieżyjących, cytat: „Znieważyć można tylko osobę żyjącą, a podmiotem wskazanym przez zawiadamiającego była załoga samolotu TU-154, która to zginęła w katastrofie lotniczej w kwietniu 2010 roku.” Manipulację Hanna Lewinson wykorzystała do odmowy dalszych czynności procesowych. Ryzykowanie konsekwencjami karnymi za poświadczenie nieprawdy, podłożenie się łamaniem prawa dla ochrony podejrzanego, to czytelny dla laika dowód braku możliwości merytorycznego podważenia przez prokuraturę dowodów winy sprawcy.

Podsumowanie

Cykl Monstrualne ZŁO, to elementarna wiedza o faktach i dowodach dwóch wykluczających się wersji katastrofy i dwóch teoriach spiskowych po dwóch stronach muru. Cykl przybliża dowody z publicznie dostępnych publikacji, których nie doszukały się zespoły dziennikarzy śledczych i publicyści zajmujący się katastrofą. Cykl ujawnia również wiedzę znaną wyłącznie wąskiej grupie wtajemniczonych, związanych z wykreowaniem mitu męczeństwa brata.

Upowszechnienie dowodów fałszerstw i mechanizmów przypisania zbrodni i zdrady ofiarom katastrofy, oficerom Sił Powietrznych RP, może doprowadzić do zmian preferencji wyborczych jakiejś części z milionów oszukanych wyznawców spiskowej teorii zbrodni, jako przyczyny katastrofy. Przy braku zdecydowanego faworyta wyborów 2019, o zwycięstwie sił prodemokratycznych, może zdecydować przysłowiowy włos.

Czas do publikacji cyklu (po wakacjach), umożliwi ogarnięcie i redakcję materiału, podmiotom gotowym do upublicznienia dowodów winy sprawcy, których nie dała rady podważyć prokuratura. Zainteresowanym prześlę teksty dwóch kolejnych części. Ostatnie wymagają ujawnienia oryginału korespondencji partyjnej PiS-u, zabezpieczonej na zagranicznych serwerach. Ujawnienie niewygodnych, obciążających sprawcę nieznanych treści, wymaga kontaktu osobistego i wyjaśnienia zakamuflowanych w korespondencji faktów i dowodów.

Zaniechanie ujawnienia dowodów prokuratorskich bez ich podważenia, mogących zmienić preferencje wyborcze, nosić będzie znamiona sabotażu wyborczego.

Ryszard Lendas

Lipiec 2019

Kontakt: jednaopcja@gmail.com

Pozostałe cztery części cyku:

Dowody i raporty w formacie PDF,
do pobrania tu.

Wszystkie części dostępne również z poziomu menu
na początek