1. Raport prowokatora

Bełkot o kłamstwach to nie to samo co dowody przestępstw i dowody zbezczeszczenia pamięci ofiar katastrofy.

Od lat tkwimy ubabrani we wzajemnej wrogości z dwoma wykluczającymi się kłamstwami i dwoma sprzecznymi prawdami. Hektary tekstów o prawdziwości jednej wersji są wyszydzane i traktowane jako kłamstwa przez drugą stronę. Roztrząsanie sporu na poziomie kłamstw o publicystycznej wartości tylko pogłębiło podział. Rozstrzygnąć spór mogą dowody noszące znamiona przestępstw. Dowody obciążające sprawców po dwóch stronach muru, winnych celowego wprowadzenia w błąd opinii publicznej. Zamiast bełkotu o kłamstwach przedstawiam cykl filmowych wersji dowodów demaskujących nieznane opinii publicznej fakty i dowody.

W kategorii skrajnie niemoralnych zachowań demaskuję czyny wymagające publicznego napiętnowania. Dotyczą świadomego rozpowszechniania nieprawdy o zbrodni jako przyczynie śmierci ofiar katastrofy, również z mównicy sejmowej. Nieprawdy, która jest przejawem zbezczeszczenia pamięci ofiar katastrofy.

Poniżej część pierwsza cyklu z dowodami przestępstwa na podstawie nieznanych opinii publicznej akt prokuratury. Historia w pigułce ujawnia kulisy skutecznej pułapki zastawionej na sprawcę winnego sfałszowania sposobu śmierci własnego brata. Ujawnia też źródło wiedzy znanej tylko autorowi filmu i sprawcom przypisania pilotom zbrodni jako przyczyny śmierci Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Film tłumaczy racjonalnie dlaczego nikt poza mną, sprawcą i jego zaufanymi, nie mógł mieć wiedzy o ponurej tajemnicy sprawcy winnego sfałszowania sposobu śmierci własnego brata.

Dla totalnych sceptyków

Poniżej dwa dowody / dokumenty do pobrania. Potwierdzają źródło nieznanej powszechnie wiedzy przedstawionej w filmie. 

Uwaga! Dla zachowania przejrzystości blogu część dłuższych wpisów jest zwijana i dostępna po kliknięciu tekstu Czytaj dalej – tak jak poniżej:

Czytaj dalej 1. Raport prowokatora

2. Bezpośrednia przyczyna katastrofy

Zrozumienie dowodów fałszerstw dotyczących katastrofy Tu-154 nie wymaga elementarnej wiedzy z dziedziny lotnictwa i wiedzy o badaniu katastrof lotniczych. Niemniej nie zaszkodzi wiedza o BEZPOŚREDNIEJ przyczynie katastrofy. W przeważającej większości mylona jest przyczynami pośrednimi, których jest wiele. Kto jest pewny odpowiedzi na tytułową kwestię poniższego filmu (1,5 minuty), może go pominąć.

Przystępna, filmowa ilustracja bezpośredniej przyczyny katastrofy.

Bezpośrednią przyczyną katastrofy jest…

Czytaj dalej 2. Bezpośrednia przyczyna katastrofy

3. Zawiadomienie prokuratury

Jak sprawcy z podkomisji MON sfałszowali bezpośrednią przyczynę katastrofy. Istotna uwaga: Źródłem dowodów na których oparte zostało zawiadomienie oraz treść filmowej wersji są powszechnie dostępne publikacje dwóch wersji katastrofy: zbrodni i wypadku. Autorstwa ekspertów Komisji Państwowej (Millera) i zespołu naukowców smoleńskich obecnie w podkomisji MON.

Filmowa wersja zawiadomienia Prokuratury Krajowej.

Czytaj dalej 3. Zawiadomienie prokuratury

4. Spowiedź sprawcy

Podstawa przyjęcia konwencji spowiedzi. Dwa źródła wiedzy usprawiedliwiają  przyjęcie konwencji przedstawienia zbezczeszczenia pamięci własnego brata z perspektywy sprawcy:

  • Dowody z akt prokuratury
  • Scenariusz zamachu adresowany do Kaczyńskiego.
Kulisy wykorzystania śmierci brata do zaspokojenia niepohamowanej żądzy władzy.

Dowody do pobrania:

Na początek blogu kliknij tu lub poniżej wybierz poprzedni lub następny wpis.

5. Tajemnice czarnych skrzynek

Spojrzenie na katastrofę z perspektywy pilotów. Źródłem dowodów jest nieznany powszechnie dokument pt. Profil podejścia do lądowania – załącznik do Raportu Komisji Państwowej (Millera). Profil zawiera zapisy z wszystkich rejestratorów z ostatnich sekund lotu. W tym nagrania głosów z kokpitu.

Profil podejścia do lądowania do pobrania tu.

Drugim źródłem wiedzy o decyzjach pilotów jest rozdział 2.11. Raportu Millera pt. Analiza psychologiczna działania załogi samolotu Tu-154.

Istotny fragment analizy, cytat: „W trakcie podejścia do lądowania Kierownik lotów przekazał załodze polecenie, żeby od wysokości 100 m byli gotowi do odejścia na drugi krąg. Dowódca statku powietrznego potwierdził przyjęcie tej informacji, co może świadczyć o przyjęciu wysokości 100 m jako minimalnej wysokości zniżania.

O wiarygodności i kompetencji autora w zakresie wiedzy o zapisach czarnych skrzynek, zaświadcza błąd znaleziony w gąszczu danych zawartych w PROFILU (epizod przybliżony w filmie poniżej).

Dlaczego samolot znalazł się tuż nad ziemią wbrew woli załogi.

O tym jak było naprawdę z odejściem na drugi krąg zaświadcza JEDEN zrozumiały dowód – dziesięć ostatnich komunikatów nawigatora nagranych w kabinie pilotów. W szczególności jeden ważny komunikat „100” metrów oraz wydana przez dowódcę w tej samej sekundzie komenda odejścia. Fakt ten rozstrzyga jednoznacznie o woli odejścia na bezpiecznych stu metrach. Wyklucza poddanie się presji braci (w tle rozmowa satelitarna) i świadomego zejścia dowódcy za nisko, za wszelką cenę.

Na początek blogu kliknij tu lub poniżej wybierz poprzedni lub następny wpis.